arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 2024

vrijdag 12 jan

Radiologische Interventie Dag Nederland

09:30

Opening

Kritieke ischemie

09:40

Hoe staat het met DEB & DES onder en boven de knie?

09:55

Veneuze arterialisatie resultaten tot nu toe?

10:10

Vaatwand verkalkingen gevolg of oorzaak & behandeling.

10:25

Weefsel perfusie als uitkomstmaat in kritieke ischemie behandeling.

Pauze

10:40- 11:10 uur

Nieuwe ontwikkelingen in IR

11:15

Embolisatie van neusbloedingen.

11:30

Iliocavale reconstructie.

11:45

Magic touch. Sirolimus coated balloon.

12:00

Embolisatie bij gonarthrose.

Lunch

12:15-13:15 uur

Introductie Auke Nawijn Lezing

13:20- 13:30 uur

Auke Nawijn Lezing: Intraarteriele trombectomie bij beroerte. Begin, ontwikkeling en toekomst.

13:30- 14:10 uur

Dialyses

14:15

Is er nog een rol voor nierarterie stenting?

14:30

DEB in dialyses.

14:45

Percutane arterioveneuze dialyse shunts.

15:00

Surfacing techniek bij occlusie hals en schouder venen.

Pauze

15:15 -15:45 uur

Uitsmijters

15:50

Duurzaamheid in interventieradiologie.

16:05

Percutane EVAR, resultaten van de Puccini (PEVAR) Trial.

16:20

Angioplastiek arteria pulmonalis bij pulmonale hypertensie.

Afsluiting

16:40- 16:45 uur