arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

RIDN 2020

vrijdag 10 januari 2020

De Reehorst, Ede

WELKOM

Oncologische en niet-vasculaire interventies zijn over de laatste 10 jaar een steeds groter deel gaan uitmaken van het dagelijks werk van de interventieradioloog. Wat in eerste instantie begonnen is in de academische centra begint zich nu steeds verder te verbreden over de andere ziekenhuizen in Nederland. Er zijn al veel grotere ziekenhuizen die standaard oncologische interventies doen en het is te verwachten dat dit nog verder zal doordringen, ook in de kleinere ziekenhuizen.

Oncologische interventies kunnen niet los gezien worden van percutane palliatieve behandelingen en ook pijnbestrijding. Met name dit laatste, image guided pijnbestrijding door interventieradiologen, is in Nederland nog nauwelijks ontwikkeld. Hier ligt een grote kans. Ook de training en de klinische taak van de interventieradioloog, die oncologische interventies gaat doen, zal veranderen. De rol van de interventielaboranten zal hierdoor ook veranderen en het hele team, inclusief physician assistents, krijgt hierdoor een ander, meer op de kliniek gericht, perspectief. Heel veel nieuwe kansen voor de toekomst van de interventieradiologie.

De RIDN 2020 biedt een uitgelezen kans om in een keer up-to – date te zijn voor de toekomst.

Wij hopen u allen weer op vrijdag 10 januari 2020 te ontmoeten tijdens de RIDN 2020 in Ede.

Hans van Overhagen // Jim Reekers // Mark Burgmans